Casa de Cultură Studențească Reșița promovează şi desfăşoară activităţi culturale şi artistice cu specific, manifestări sportive şi turistice, educative, recreativ-distractive.